Járványügyi protokoll

Járványügyi protokoll

Az EMMI október 1-jével módosított intézkedési terve  egységes szerkezetben itt olvasható.

 

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola járványügyi eljárásrendje a járványügyi készenlét idején 
2020/2021-es tanév

 1. Takarítás, higiéné
 • Épületeinket fertőtlenítő takarítását augusztus hónappal kezdődően a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) útmutatását követve folyamatosan végezzük. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó Nagykanizsai Tankerületi Központ biztosítja. 
 • A feladat-ellátási helyek bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyeztünk ki. Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét. 
 • A szociális helyiségekben biztosított a vírusölő hatású, szappanos kézmosási lehetőség.
 • A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek, valamint kiemelten a szociális helyiségek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak az első tanítási napon, ami heti rendszerességgel ismétlődik az 1-4. évfolyamokon hétfő 1. órában, 5-8. évfolyamokon osztályfőnöki órákon. 
 • Folyamatosan felhívjuk tanulóink figyelmét az alapos és gyakori kézmosásra, a köhögési etikett betartására, valamint a tömeges csoportosulások kerülésére. 
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a tantermek, folyosók és szociális helyiségek alapos szellőztetésére, A tantermek egy-kettő ablakot – az időjárás függvényében – lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 1. Szervezési feladatok
 • A rendezvényeink tervezésénél és lebonyolításánál figyelembe vesszük az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot, az alapvető egészségvédelmi szabályokat (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés. Törekszünk a nagyobb rendezvényeink kisebb egységekre bontására, a résztvevők körének korlátozására.
 • A testnevelés órákat – csapadékos időjárás kivételével – szabad téren tartjuk meg. A szoros testi kontaktust igénylő feladatokat mellőzzük. 
 • A tanulók tanórái – testnevelés és informatika kivételével – azonos tanteremben kerülnek megszervezésre. Csoportbontások esetén csak az egyik csoport használ másik tantermet.
 • Azokban a tantermekben, amelyekben a tanulócsoport cserélődik, a tanórák közötti szünetben a padokra, kilincsekre, kapcsolókra kiterjedő fertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • A tanórák közötti szünetekben az udvarrészeken a csoportokat elkülönítjük, a tízóraizás időbeli eltolásával is biztosítjuk a kisebb egységeket.
 1. Az intézmény látogatása
 • A intézmény épületeit csak egészséges, tünetmentes tanulók és dolgozók látogathatják.
 • Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, kötelesek a gyermek orvosi vizsgálatáról gondoskodni és fertőzés esetén az iskolát értesíteni.
 • Az intézménybe idegen nem léphet be (szülő sem), amennyiben ügyintézés céljából szükséges az intézménybe történő belépés, az előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges, maszk viselése kötelező
 • A tanulóknak és az iskola dolgozóinak az intézmény épületeiben a maszk viselése nem kötelező.
 • Az intézmény területén és az intézmény előtt meg kell előzni a tanulói csoportosulásokat. 
 • Szülői értekezleteket a járványegészségügyi szabályok betartása mellett szervezünk. Az aktuális információkról a szülőket a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszeren (KRÉTA) keresztül, valamint az intézmény honlapján folyamatosan tájékoztatjuk. 
 1. Teendők beteg személy esetén
 • Amennyiben egy gyermeknél, vagy az intézmény dolgozójánál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanuló esetén a szülőt is értesítjük és felhívjuk a figyelmét, feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, majd azt követően az orvos utasításait követve járjanak el. 
 • Az elkülönített tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
 1. Fertőzés esetén
 • Amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, vagy dolgozó koronavírus-pozitív lett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni a digitális munkarendet. Ennek bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. 
 • A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 
 • A digitális munkarend idejére a szülők támogatása érdekében gyermekfelügyeletet biztosítunk.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést.
 • Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 1. Tanulói hiányzások kezelése
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 
 1. Konkrét feladatok és felelősök

Feladatok

Felelősök

Folyamatos takarítás szervezése,

Intézményvezetés

Takarító eszközök, takarítószerek, védőfelszerelés biztosítása

Fenntartó,

Intézményvezetés

Folyamatos fertőtlenítő takarítás

Takarítók

Iskolába történő belépéskor kézfertőtlenítés ellenőrzése

Ügyeletes nevelők

Külsős látogatók maszk viselése

Technikai dolgozók

Járványegészségügyi szabályok folyamatos kommunikációja a tanulók és a szülők felé

Intézményvezetés,

Osztályfőnökök

Termek és helyiségek szellőztetése

Ügyeletes nevelők,

Szaktanárok,

Hetesek

Testnevelés órák

Testnevelést tanítók

Rendezvények

Intézményvezetés

 

Vonyarcvashegy, 2020. augusztus 31.

Erdei Ferenc

intézményvezető

Pályázatok