Kötelező lázmérés

Kötelező lázmérés

Hatályba lép a 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet 4. és 5. §-a, kigészült az intézmény Házirendje. 

El kell különíteni azt a tanulót, akinek a testhőmérséklete a 37,8 oC -t eléri vagy meghaladja.

A Kormányrendeletben foglaltak hatálybalépésétől kezdődően, a Házirendben szabályozott módon történik intézményünkben a belépő személyek testhőmérsékletének mérése.

A szabályozó dokumentumot a Házirend mellékletéből ismerheti meg.

Kérem a Tisztelt Szülőket a rendelkezések - gyermekeink és magunk egészségének védelme érdekében - maradéktalan betartására!

Lázas, betegség tüneteit mutató gyermeküket ne hozzák iskolába, keressék meg a gyermek házi / gyermekorvosát!

Együttműködésüket köszönöm!

Erdei Ferenc

intézményvezető

Pályázatok