Március 8-tól digitális munkarend lesz

Március 8-tól digitális munkarend lesz

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének 17/2021. (III.5.) EMMI határozata, részletesen szabályozva a digitális munkarend kereteit.

Informatikai eszköz (tablet) igényelhető.

 

A határozat legfontosabb rendelkezései:

  • a digitális munkarend 2021. március 8-ától március 31-ig tart, ezt követi a tavaszi szünet
  • az intézményben munkaidőben vezetői ügyeletet kell tartani
  • gyermekfelügyelet az intézményben nem kerül megszervezésre
  • a gyermekek étkezését - igény esetén - kizárólag elvitelre, biztosítani kell
  • a 8. évfolyamosok a szóbeli felvételi vizsgára - indokolt esetben - március 12-ig pótnapot kérhetnek

A határozat teljes szövegét itt olvashatja.

A digitális munkarend során valamennyi tanóra megtartásra kerül:

  • Az 1-4. évfolyamon a tanítók rugalmasan kezelik a tanórák idejét, tekintettel a gyermekek életkorára, esetleges szülői segítség igénybevételére. A 4. évfolyam nyelvi órái az órarend szerinti időben lesznek megtartva.
  • Az 5-8. évfolyamosok valamennyi tanórája az órarend szerinti időben lesz megtartva. Azoknál az óráknál, ahol a terem helyett "Digitális" megjelölés lesz látható hétfőtől, azok közvetlen kontakttal bonyolódnak.
  • A digitális munkarend kizárólagos felülete a KRÉTA, a "Digitális" megjelölésű óráké a KRÉTA DKT.

Az esetleges technikai problémát jelezze gyermeke osztályfőnökének, az intézményvezetésnek!

Tisztelt Szülő!

Amennyiben gyermeke digitális munkarendben való részvételéhez eszközt szeretne igényelni, azt kérem, hogy írásban jelezze a KRÉTA üzenőben az intézményvezetésnek, vagy gyermeke osztályfőnökének, vagy az info@eotvosvonyarc.hu e-mail címen. Az igények beérkezését követően - értesítésre - az eszközt a szülő veheti át az intézmény titkárságán.

A tanulók részére étkezést - tekintettel a munkaszervezési nehézségekre - a főzőkönyha március 9-től tud biztosítani. Az igények március 7. 10:00 óráig nyújthatók be szintén az iskolában. Az étkezés igénybevételének változását (lemondás, új igény bejelentése) a tárgynapot megelő nap 10:00 óráig lehet megtenni.

Erdei Ferenc int.vez.

  

Pályázatok