Papírgyűjtés eredménye

A tanulók, szüleik - összefogva az óvodásokkal - 12,7 tonna papírhulladék újrahasznosítását tették lehetővé.

Az október 18-án lebonyolított papírgyűjtési akció eredményesnek bizonyult.

A szállítótól megkapott adatokat arányosítva a helyszíni méréshez, az évfolyamok (a 8. a és b osztály együtt dolgozott) az alábbi ereményeket érték el.

Évfolyam Összesen gyűjtött [kg]        Egy főre jutó gyűjtés [kg] 
1. 841 42
2. 1370 60
3. 743 57
4. 1357 65
5. 2232 101
6. 817 43
7. 2429 97
8. 1970 64

Köszönet illet valamennyi gyűjtésben részvevő tanulót, szüleiket, iskolánk dolgozóit, külön elismerés Stubán Árpád intézményvezető-helyettesnek az akció megszervezéséért és lebonyolításáért.

Pályázatok