Testnevelés óra kiváltása

Testnevelés óra kiváltása

Heti legfeljebb kettő testnevelés óra kiváltásának lehetősége

Tisztelt Szülő!

Amennyiben gyermeke részére élni kíván a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdésben biztosított lehetőséggel, úgy azt a következő képpen teheti meg:

  • az itt letölthető vagy az iskola titkárságán igényelhető igazolást kitöltve, aláítva, pecséttel ellátva leadja a gyermek osztályfőnökének vagy a tetnevelést tanító pedagógusnak,
  • az intémzényvezetőtől kapott engedélyező határozatban megjelölt időponttól, a határozatban szereplő órarendi órán nem kell részt vennie gyermének.

Tehát az igazolás leadása önmagában még nem ad lehetőséget a testnevelés órák kiváltására.

A fent megjelölt jogszabályi hely pontos szövegét itt tudja olvasni.

 

Erdei Ferenc

intézményvezető

Pályázatok